Bruger- og pårørenderåd

Der er et bruger- og pårørenderåd (BPR) på alle plejecentrene i Roskilde. Det er der så længe, at der er kandidater, der ønsker at indgå i rådene. Rådet bliver valgt for 2 år ad gangen.

Bruger- og pårørenderådet på Plejecenter Trekroner

Bruger- og pårørenderådet består af maksimalt 7 valgte medlemmer. Bruger- og pårørenderådet høres om tilsynsrapporter og inddrages i fastlæggelsen af retningslinjer for det daglige liv i og omkring boligen, herunder arbejdsrutiner og aktiviteter for svage ældre.   

Medlemmer  

  • Steen Hansen: Formand og pårørende
  • Liv C. Theodorsen: Næstformand og  pårørende
  • Thorkild Jensen: Kasser og  pårørende
  • Marie Ipsen: Medlem og pårørende
  • Povl Kjems: Interessent og pårørende
  • Jørgen Bagge: Interessent og pårørende
  • Erik Thomsen - repræsentant fra Ældrerådet

Referater af møder i bruger- og pårørenderådet